وزیر آموزش‌وپرورش گفت: مسیرهای آسان‌تر برای کسب درآمد انگیزه یادگیری را در جامعه کم می‌کند.