۱۱ نفر از بانوان به کلانتری۱۳۳ مراجعه و این فرد را شناسایی کرده‌اند، همچنین تحقیقات درباره دستگیری مالخر و ۲ سارق دیگر نیز در حال اقدام است.