معاون محیط‌ زیست طبیعی و تنوع‌ زیستی سازمان حفاظت محیط‌ زیست به مناسبت دوم مهر، روز ملی غار پاک گفت: غارها نماد دیرین زندگی انسان در دامان طبیعت و ارتباط ناگسستنی این دو هستند.