رئیس انجمن خون و سرطان کودکان گفت : بیشتر داروهایی که در بخش اطفال استفاده می‌کنیم وجود ندارد و مجبوریم معادل آن دارو را مصرف کنیم.