جلسه ملاقات شهردار منطقه۵ با شهروندان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، برگزار شد، همچنین با حکم شهردار منطقه سرپرست معاونت شهرسازی منطقه معرفی شد.