مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه از تثبیت مالکیت ۷۵ هزار هکتار از اراضی و املاک وقفی کشور در سال ۱۳۹۹ خبر داد.