شهردار منطقه 2 تهران گفت: همزمان با اجرای ششمین مرحله طرح ممیزی املاک شهر تهران ،اطلاعات بیش از 71 هزار ملک تجاری منطقه به روزرسانی شد.