مانور فرضی زلزله در روستای طایقان استان قم از سوی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با حضور معاون عملیات سازمان امدادو نجات برگزار شد.