رییس سازمان نهضت سواد آموزی گفت: تعطیلی مدارس باعث افت تحصیلی، افسردگی و کم تحرکی دانش آموزان شده و باید کلاس های حضوری را به تدریج و با رعایت پروتکل ها آغاز کنیم.