مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران، گفت:‌شهرداری پیشنهاد داده بود که افزایش نرخ کرایه تاکسی بر اساس قانون و  متناسب با نرخ تورم باشد.