آنتی‌بیوتیک‌ها برای درمان بیماری‌های باکتریایی تجویز می‌شوند. از آنجایی که باکتری‌ها دارای انواع گوناگون هستند، برای هر کدام از آنها نوع خاصی از آنتی‌بیوتیک تجویز می‌شود.