مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران با تأکید بر استقبال قابل توجه شهروندان از میادین میوه و تره بار گفت: این موضوع باعث شد تا ساعت کار این مراکز را با ۴۰ درصد افزایش، روزانه به ۱۳ ساعت ابه ...