معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: درصددیم تا اردیبهشت سال آینده براساس یک پلتفرم واحد نسبت به بازاریابی و فروش محصولات تولیدی افراد تحت پوشش اقدام و اشتغال را به معنای واقعی کلمه عملیاتی کنیم.