معاون فنی و عمران شهرداری منطقه 2 تهران از مناسب سازی و تجهیز مبلمان شهری ویژه افراد توان یاب در بوستان نیما خبر داد.