نیروهای پشتیبانی لایه‌های دو و لایه سه در این مرکز وجود دارند و تماس بازنشستگان را تا پایان پاسخگویی پیگیری می‌کنند.