معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور گفت: برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام روستاها به دهیاری‌های کشور ۷۴۰ میلیارد تومان در هشت ساله گذشته اختصاص یافت.