آزمون (جذب عمومی) تصدی منصب قضای قوه قضائیه صبح روز جمعه مورخ ۱۳ اسفند در ۲۰ مرکز استان برگزار می‌شود.