تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار تهران، روز جمعه 23 اسفند از ساعت 8 صبح تا ساعت یک بعد از ظهر، باز هستند.