افراد متخصص زیادی که در جمعیت هلال احمر مشغول به کار بوده اند به سن بازنشستگی رسیده و باید بازنشسته شوند، بر این اساس لازم است تا به جای این افراد نیروی متخصص و جوان استخدام شود.