یک روانشناس و مشاور خانواده گفت: ازدواج خوب نه تنها انسان را محدود نمی‌کند، بلکه آرامش بیشتر، ثبات عاطفی و رضایت روح و جسم را به همراه دارد.