ارتودنسی سن مشخصی ندارد چرا که مشکلات متفاوتی در دندان‌ها وجود دارد و بخشی از  مرتبی آن‌ها، مربوط به دندان است.