بروشور خدمات ارائه شده افراد مبتلا به اختلالات شنوایی تحت پوشش سازمان بهزیستی برای تشریح مهم ترین اقدامات و خدمات سازمان بهزیستی به این قشر از جامعه هدف منتشر شد.