مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران گفت: اختلاف قیمت میادین میوه و تره بار با سطح شهر پس از افزایش قیمت بنزین به ۴۵ درصد رسید.