رکورد بزرگترین نخ نگاری دنیا با همت و خلاقیت جوانان ایرانی و حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی متروی تهران شکسته شد.