شهردار منطقه ١٩ تهران از ايجاد مسير انحرافي در اتوبان تهران قم، خروجی پل بهشت زهرا (س) با هدف كمك به كاهش بار ترافيكي اين معبر پرتردد در مناسبت ها خبر داد.