خشکی پوست از مشکلاتی است که به طور معمول در فصول پاییز و زمستان تشدید می‌شود اما در شرایط کنونیِ شیوع کرونا تشدید این عارضه برای بیشتر افراد اجتناب ناپذیر است.