مدیرکل مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: این موضوع باید با رعایت پروتکل‌ها و حتی الامکان به صورت الکترونیکی انجام و شهریه به صورت علی‌الحساب برای مدرسه واریز شود.