3 هزار شهروند در سطح محلات شمال تهران درباره راهکارهای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا تحت آموزش های لازم قرار گرفتند.