مواقعی که دعوای بین آن‌ها شدید بود تنها آن‌ها را جدا کنید و اطلاع دهید که اجازه بازی با هم را نخواهند داشت و اگر دعوا سر وسیله‌ای بود می‌توانید از تکنیک توقیف اسباب بازی استفاده کنید.