رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر گفت: درصد زنانی که گرفتار موادمخدر می‌شوند، افزایش پیدا کرده است.