شهردار تهران گفت: تا پایان امسال ۴٠ ایستگاه به آسانسور مجهز می‌شوند و قرارداد ۱۰۰ دستگاه آسانسور دیگر هم منعقد شده است.