هیچ موفقیتی یک شبه به دست نمی‌آید، اما می‌توان روند رسیدن به آن را سریع‌تر طی کرد.