نابر اعلام وزارت بهداشت، در کشور ما نیز بر اساس اطلاعات به دست آمده از اجرای نظام مراقبت بیماری‌های انتقالی از آب و غذا، در چند سال گذشته سالانه بیش از 4 هزار  مورد طغیان بیماری‌های انتقالی از آب و ...