در یک اقدام شبانه روزی و با استفاده از ظرفیت های موجود مردمی ، 1200 عدد آب هویج طبیعی 250 سی سی تهیه و در چند بیمارستان و مرکز درمانی توزیع شد.