آبنمای موزیکال بوستان شهید باکری در منطقه 19 تهران، پس از چند سال خاموشی، با نصب و راه اندازی تجهیزات لازم دوباره راه اندازی شد.