جواد ایمانی از تهران / نور شدید چراغ ها و نورافکن های خیابان ها و بزرگراه ها در محدوده ابتدای طرح ترافیک در کنار دوربین های شهری، باعث ایجاد مشکلاتی برای تردد آسان و ایمن رانندگان شده است. نور شدید ...