مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی بهزیستی کشور گفت: این سازمان آمادگی دارد تا برای نیازمندانی که از بحران کرونا آسیب دیده‌اند و نیاز به مداخلات روانشناختی دارند با پشتیبانی دولت، یاری‌ برگ‌ مشاوره ...