رئیس پلیس امنیت اقتصادی از کشف ۴۸ دستگاه کالای قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال از انباری در حوالی خیابان جمهوری تهران خبر داد.