بسیاری از جوانان با توجه به آمار طلاق تمایلی به ازدواج ندارند؛ از سوی دیگر برخی از جوانان به دنبال زیاده خواهی هستند و توقعات بالایی از طرف مقابل دارند.