مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر گفت: در نظر داریم بدنه ی دکه ها را مطابق با نیاز این صنف و چشم نوازتر شدن آن برای شهروندان تغییر دهیم‌.