کنگره بین‌المللی نفس‌های سوخته در تاریخ شنبه ۷ تیرماه با محوریت نکوداشت شهدا و جانبازان بمباران شیمیایی سردشت خبر داد.