رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران به لزوم اجرای ماده ۲۳ برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران در توزیع عادلانه منابع بودجه تاکید کرد.