رییس سازمان بهزیستی کشور از مشارکت ۱۲ هزار نفر از مردم در پازل همدلی خبر داد و گفت: نوشت افزار تهیه شده در میان نیازمندان توزیع می شود.