کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواستار افزایش بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان شد.