کمپین «هر کجا، هر زمان، یادگیری» تا ۱۵ فروردین سال آینده با محوریت ارائه آموزش های رایگان مجازی برگزار می شود.