معاون ستاد اجرایی فرمان امام گفت :‌ در روزهایی که با کمبود سرم مواجه شدیم این ستاد 3 میلیون سرم را توزیع کرد.