رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از کشف 3 هزار و 288 جفت کفش ورزشی و 52 طاقه پارچه قاچاق از انباری در جنوب تهران به ارزش 30 میلیارد ریال خبر داد.