7 درصد از سرقت‌های کشور مربوط به سرقت خودرو، 8 درصد مربوط به موتورسیکلت و 24 درصد را سرقت قطعات، لوازم و محتویات خودرو تشکیل می‌دهند و 30 درصدی خودروهای مسروقه در 24 ساعته اولیه پس از سرقت کشف می ...