رئیس دانشگاه پیام نور گفت: احداث شهرک فناوری های هوشمند دانشگاه پیام نور گامی در راستای رونق کسب و کار جوانان است و می تواند الگویی برای دیگر شهرها باشد.