مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری تهران از تجهیز کامل آپارتمان‌ها، شهرک‌ها و برج‌های پایتخت به مخازن پسماند خشک و تر خبر داد.